Over ons

Wat is Kwa Wazee/Steun een Grootje
Kwa Wazee / Steun een Grootje is een Nederlandse Stichting opgericht door Josien de Klerk die als antropoloog onderzoek deed in NoordWest Tanzania naar de gevolgen van AIDS voor ouderen. In 2004 werd in Tanzania een particulier initiatief gestart om ouderen , die vaak de zorg voor weeskinderen hebben, met een klein pensioen te steunen. Dit project kreeg de naam Kwa Wazee, kiswahili voor “voor ouderen”. Kwa Wazee / Steun een Grootje is opgericht als fondsenwervende organisatie voor dit project en fungeert in Nederland als aanspreekpunt over Kwa Wazee.
Waarom/Doel
Tanzania kent geen staatspensioen voor ouderen. Van oudsher worden ouderen, als zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, opgevangen door hun kinderen. Door allerlei veranderingen , zoals globalisatie, migratie van kinderen, verandering van culturele normen en waarden, maar ook de invloed van HIV/AIDS op de levens van ouderen en hun familie, is de opvang van ouderen door hun kinderen geen vanzelfsprekendheid meer.
Ouderen worden geconfronteerd met de ziekte en dood van kinderen en kleinkinderen en zien zich genoodzaakt te zorgen voor hun verweesde kleinkinderen, waarbij zij natuurlijk vaak te maken hebben met hun eigen afnemende gezondheidssituatie en kracht. Daarbij hebben zij zelf weinig ondersteuning. Het geven van een maandelijks inkomen maakt dat ouderen basiszekerheid krijgen, ze weten dat er maandelijks geld genoeg is om kerosine, suiker en kookolie te kopen, medicijnen te kunnen betalen en schriften en pennen voor de school van hun kleinkinderen aan te kunnen schaffen. Inmiddels ontvangen bijna 800 ouderen een pensioen en wordt er ook psycho-sociale ondersteuning geboden door middel van support groepen voor ouderen, waar ouderen praten over hun problemen, sparen voor ziektekosten of andere uitgaven en soms ook inkomensgenererende activiteiten doen. Ook hebben kleinkinderen groepen opgezet, waarin zij training krijgen om kleine bedrijfjes op te zetten om inkomen te genereren
Het doel van de stichting is daarom geformuleerd als volgt:
Steun een grootje/ Kwa Wazee zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare ouderen,en daarmee hun families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
Hoe werkt Steun een Grootje
Steun een Grootje heeft een vast aantal donateurs die maandelijks of jaarlijk geld overmaken naar de bankrekening van stichting Steun een Grootje. Ook ontvangen wij regelmatig giften. Twee maal per jaar maken wij het bij elkaar gebrachte bedrag over naar de rekening van Kwa Wazee. Dit bedrag wordt door Kwa Wazee ingezet op plaatsen waar dit nodig is. Het bedrag wat Steun een Grootje overmaakt is dus een zogenaamde “vrije gift”, niet gebonden aan een bepaalde activiteit van het project. Het kan dus zijn dat het geld voor Steun een Grootje gebruikt wordt om ouderen die geen kinderen hebben gekregen en dus helemaal geen zorg ontvangen te ondersteunen. Steun een Grootje ontvangt maandelijks rapportages van het project en bezoekt het project regelmatig. Tijdens deze bezoeken worden een aantal ouderen bezocht die Josien de Klerk al kent vanuit haar onderzoek en wordt over het project gepraat.

Wat is Kwa Wazee / Steun een Grootje

Kwa Wazee / Steun een Grootje is een Nederlandse Stichting opgericht door Josien de Klerk die als antropoloog onderzoek deed in NoordWest Tanzania naar de gevolgen van AIDS voor ouderen. In 2004 werd in Tanzania een particulier initiatief gestart om ouderen , die vaak de zorg voor weeskinderen hebben, met een klein pensioen te steunen. Dit project kreeg de naam Kwa Wazee, kiswahili voor “voor ouderen”. Steun een Grootje is opgericht als fondsenwervende organisatie voor dit project en fungeert in Nederland als aanspreekpunt over Kwa Wazee.

Waarom/Doel

Tanzania kent geen staatspensioen voor ouderen. Van oudsher worden ouderen, als zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, opgevangen door hun kinderen. Door allerlei veranderingen , zoals globalisatie, migratie van kinderen, verandering van culturele normen en waarden, maar ook de invloed van HIV/AIDS op de levens van ouderen en hun familie, is de opvang van ouderen door hun kinderen geen vanzelfsprekendheid meer.

Ouderen worden geconfronteerd met de ziekte en dood van kinderen en kleinkinderen en zien zich genoodzaakt te zorgen voor hun verweesde kleinkinderen, waarbij zij natuurlijk vaak te maken hebben met hun eigen afnemende gezondheidssituatie en kracht. Daarbij hebben zij zelf weinig ondersteuning. Het geven van een maandelijks inkomen maakt dat ouderen basiszekerheid krijgen, ze weten dat er maandelijks geld genoeg is om kerosine, suiker en kookolie te kopen, medicijnen te kunnen betalen en schriften en pennen voor de school van hun kleinkinderen aan te kunnen schaffen. Inmiddels ontvangen bijna 800 ouderen een pensioen en wordt er ook psycho-sociale ondersteuning geboden door middel van support groepen voor ouderen, waar ouderen praten over hun problemen, sparen voor ziektekosten of andere uitgaven en soms ook inkomensgenererende activiteiten doen. Ook hebben kleinkinderen groepen opgezet, waarin zij training krijgen om kleine bedrijfjes op te zetten om inkomen te genereren

Het doel van de stichting is daarom geformuleerd als volgt:

Kwa Wazee / Steun een Grootje zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare ouderen,en daarmee hun families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Hoe werkt Kwa Wazee/ Steun een Grootje

Kwa Wazee / Steun een Grootje heeft een vast aantal donateurs die maandelijks of jaarlijks geld overmaken naar de bankrekening van stichting Steun een Grootje. Ook ontvangen wij regelmatig giften. Twee maal per jaar maken wij het bij elkaar gebrachte bedrag over naar de rekening van Kwa Wazee. Dit bedrag wordt door Kwa Wazee ingezet op plaatsen waar dit nodig is. Het bedrag wat Kwa Wazee / Steun een Grootje overmaakt is dus een zogenaamde “vrije gift”, niet gebonden aan een bepaalde activiteit van het project. Het kan dus zijn dat het geld voor Kwa Wazee / Steun een Grootje gebruikt wordt om ouderen die geen kinderen hebben gekregen en dus helemaal geen zorg ontvangen te ondersteunen. Steun een Grootje ontvangt maandelijks rapportages van het project en bezoekt het project regelmatig. Tijdens deze bezoeken worden een aantal ouderen bezocht die Josien de Klerk al kent vanuit haar onderzoek en wordt over het project gepraat.

Kwa Wazee /Steun een Grootje heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
Het Kamer van Koophandelnummer van Kwa Wazee / Steun een Grootje is 34299409

Het Bestuur en haar verantwoordelijkheden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:

Josien de Klerk – voorzitter

Nienke Muurling – secretaris

Eefje Smet – penningmeester

Eelke Heemskerk – algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij onderhouden via de voorzitter regelmatig contact met Kwa Wazee. Jaarlijks wordt de jaarrekening van de stichting gepubliceerd op het web en krijgen alle donateurs inzage in de jaarrekening. De stichting staat officieel ingeschreven bij de kamer van Koophandel, onder nummer 34244409

Financiƫn

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting stelt zich tot doel om ruim 90% van de binnenkomende gelden direct aan Kwa Wazee projecten in Tanzania te besteden. Een klein deel wordt gebruikt voor overhead kosten, zoals kosten voor de website, kamer van koophandel en bankkosten. Steun een Grootje heeft als regel dat deze bedragen nooit meer dan 10 % van alle inkomsten mogen bedragen. Inkomsten worden verkregen via donateurs en giften .

Donateurs

Donateurs kunnen zelf beslissen hoe zij willen doneren: maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks. Ook giften zijn meer dan welkom. Steun een Grootje heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat giften gedaan aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Indien u Steun een Grootje wil ondersteunen kunt u een email met daarin uw email adres en naam sturen naar info@steuneengrootje.nl. U ontvangt dan twee maal per jaar een verslag van de activiteiten van Steun een Grootje.

U kunt geld overmaken per automatische afschrijving op banknummer: NL27 INGB 0005 6684 08

Vanaf September 2009 kunt u ons ook machtigen om gelden af te laten schrijven. In uw email kunt u aangeven of u hieraan behoefte heeft, dan sturen wij u een machtigingsformulier toe.

Als donateur werkt u mee aan het maandelijks pensioen van 800 ouderen in noordwest Tanzania. Ouderen zijn al geholpen met 5 euro per maand als zij er alleen voor staan en 7,50 euro als zij de zorg voor kleinkinderen hebben.

Naast de financiƫle steun aan individuele ouderen wordt tevens aandacht geschonken aan psychosociale support groepen, waar ook tijd besteed wordt aan het geven van HIV/AIDS voorlichting.

Tot slot wordt een deel van het geld gebruikt voor de ontwikkeling van verdere initiatieven zoals training van dorpsleiders in erfrechtzaken, en voor een fonds voor weeskinderen waarvan de opa en oma zijn overleden.

Donateurs kunnen ook altijd het project bezoeken. U kunt dan via info@kwawazee.nl contact opnemen met Josien de Klerk die uw in contact zal brengen met de organisatie in Nshamba.

Leave a Reply

*
Copyright © 2016 Kwa Wazee.
Powered by memento & redbee.