Home // Verslagen vanuit Nshamba // Bedankbrief Donateurs

Bedankbrief Donateurs

DSC02012Aan: donateurs van Kwa Wazee | Steun een Grootje

Beste Donateur,

Al jaren bent u een trouwe donateur van Kwa Wazee | Steun een Grootje en we willen u daarvoor graag heel hartelijk bedanken. We hebben dat door de jaren heen te weinig direct gedaan: u bedanken voor uw aanhoudende steun en vertrouwen in ons en onze collega’s die zich in Zwitserland en Tanzania hard hebben ingezet voor Kwa Wazee en de ouderen in Muleba district die hiervan steun hebben ondervonden.

Mede door uw bijdrage heeft Kwa Wazee in Tanzania zich in al die jaren weten te ontwikkelen en uitgroeien van een kleine organisatie die lokaal pensioenen uitdeelt aan kwetsbare ouderen, tot een belangen organisatie die naast het uitkeren van pensioenen, inkomensgenererende projecten, ook opkomt voor de rechten van ouderen in Tanzania en zich aldaar hardmaakt voor universele pensioenen. Recent heeft Kwa Wazee een universeel pensioen, voor alle ouderen in een aantal dorpen, onafhankelijk van inkomen getest. Nu de regering van Zanzibar universele pensioenen gestart is, is er alle hoop dat dit op mainland Tanzania ook in het verschiet ligt.
Het begon allemaal in 2004, toen in Tanzania een particulier initiatief werd gestart om ouderen, die vaak belast worden met de zorg voor verweesde kleinkinderen, met een klein pensioen te steunen. Dit project kreeg de naam Kwa Wazee, kiswahili voor “voor ouderen”. Josien en Eefje, beide vanwege hun antropologisch onderzoek bekend met het gebied en de problematiek van deze ouderen en weeskinderen, besloten daarop Steun een Grootje op te richten om zo fondsen te kunnen werven voor dit project en als aanspreekpunt te fungeren in Nederland.

Nu, 13 jaar later, is Kwa Wazee in Tanzania uitgegroeid van een project naar een organisatie waar zoveel meer gebeurt dan het uitkeren van pensioenen aan ouderen en hun verweesde kleinkinderen. Uit het jaarverslag van 2016 valt af te lezen dat Kwa Wazee activiteiten uitvoert gericht op ouderen:
– Ouderen rechten: opkomen en vergroten van de rechten en belangen van ouderen in de samenleving, zoals het vieren van wereld ouderen dag en het agenderen van ouderenbelangen op de (locale) politieke agenda
– Gezondheid: staar operaties, gezondheidskosten vergoeding voor ouderen met acute zorgproblemen, gezondheidsvoorlichting voor ouderen, zelf-hulp groepen, en bewegen voor ouderen.Mentale kracht: zelfverdedigingcursussen voor ouderen; voorkomen en tegengaan van seksueel geweld;
En jongeren/kinderen
– Inkomensgenererende activiteiten: opzetten van projecten met betrekking tot duurzame landbouw, kleinschalige veeteelt en fietsen maken;
– Sociale weerbaarheid en gezondheid: verzorgen van cursussen voor meisjes en jongens op het gebied van reproductieve gezondheidszorg en rechten, zelfverdediging, voorkomen en tegengaan van seksueel geweld;
– Educatie: schoolbeurzen voor middelbare scholieren

Desondanks zijn pensioenen nog steeds het belangrijkste onderdeel van Kwa Wazee. Om de effectiviteit en resultaten van hun programma te analyseren hebben ze verschillende evaluaties uitgevoerd, zoals het onderzoek “Towards Universal Social Pensions in Tanzania” en “Salt, Soap and Shoes for school” uit 2013. Een aantal bevindingen uit de evaluaties:

 Ouderen, die sowieso al bijzonder kwetsbaar zijn voor armoede, worden door de vermindering van de familiaire ondersteuning als gevolg van HIV/AIDS verder verzwakt. Ongeacht of ze voor de kleinkinderen moeten zorgen of niet, behoren ze tot de meest kwetsbare leden van hun dorpsgemeenschappen.
 Sociale pensioenen zijn een effectief middel om ouderen te beschermen tegen extreme armoede en in staat te stellen met meer zekerheid en waarde ouder te worden: meer en rijkere voeding, betere hygiëne, stabiele gezondheid, verbeterde veerkracht en psychisch welbevinden, betere bescherming tegen noodsituaties evenals minder dagloonarbeid en noodzaak tot bedelen zijn enkele van de meest zichtbare gevolgen die voortvloeien uit pensioenen.
 Sociale pensioenen versterken de positie van ouderen in de gemeenschap. Met de pensioenen neemt de steun van familie en de buurt niet af. Integendeel, sociale relaties gebaseerd op wederzijds geven en nemen worden versterkt.
 Sociale pensioenen stabiliseren het hele huishouden. Met name de (klein)kinderen die in met kinderbijslag en pensioenen ondersteunde huishoudens leven, profiteren hiervan. Ze zijn beter gevoed, lichamelijk en geestelijk gezond, ze moeten minder hard werken en ze hebben betere onderwijskansen.

Kwa Wazee gelooft nog steeds dat sociale pensioenen het verschil kunnen maken voor betere leefomstandigheden van ouderen en daarom pleiten zij voor universele pensioenen in Tanzania: zodat alle ouderen boven de 70 jaar een pensioen kunnen ontvangen. Naast politieke steun van de Tanzaniaanse regering, die de duurzaamheid van pensioenen voor ouderen moet garanderen, bouwt Kwa Wazee ook aan bewijsvoering door dit nieuwe systeem als proef in te voeren in twee gebieden.

Al met al, is er veel om trots op te zijn als donateur van Kwa Wazee, want ook uw steun heeft hiertoe bijgedragen. Ondanks onze verbondenheid en betrokkenheid bij het programme in Tanzania, is het in de loop der jaren steeds moeilijker geworden om onze Nederlandse Kwa Wazee|Steun een Grootje de aandacht en tijd te geven die het nodig acht. We hebben daarom besloten om de stichting per 31 December 2017 op te heffen.

Kwa Wazee Tanzania zal steun blijven ontvangen van Helpage Duitsland en Kwa Wazee Zwitserland.

Mocht u Kwa Wazee nog steeds willen blijven steunen dan kan dat nog steeds via onze collega’s in Zwitserland: www.kwawazee.ch

IBAN: CH72 0900 0000 3047 3802 7BIC: POFICHBEXXX

Voor de laatste keer spreken wij onze dank uit voor uw steun, in de taal van de ouderen die met uw hulp een pensioen hebben mogen ontvangen: Wakora Muno!!
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mailen naar eefjesmet@hotmail.com of josiendek@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Josien de Klerk en Eefje Smet
bestuur Kwa Wazee|Steun een Grootje

comment closed

Copyright © 2016 Kwa Wazee.
Powered by memento & redbee.