You are here: Home // Pensioenen

Pensioenprogramma update mei/juni

Pensioenprogramma update mei/juni
In de periode mei/juni zijn er 4 ouderen in het programma om de ouderen te vervangen die verhuisd of overladen zijn. Deze ouderen waren al lid van de support groepen maar kregen nog geen pensioen vanwege beperkte financiele middelen. 6 ouderen zijn in deze periode overladen. Veel ouderen zijn in deze periode ziek geworden door malaria.  Lees verder →

Verslag van een pensioendag

Verslag van een pensioendag
  In de bijlage een korte impressie van een pensioendag in het afgelegen gebied Ngenge Lees meer: Pension day in Ngenge  Lees verder →

Pensioenen

Pensioenen
In 2003 startte Kwa Wazee met een pensioen programma voor kwetsbare ouderen in Kagera, in het Noord-westen van Tanzania. Op dit moment voorziet het project 1067 grootjes van een cialis maandelijks pensioen; http://feathouston.org/canada-cialis-online 587 kinderen profiteren bovendien ook van het project. cialis  Lees verder →

Ervaringen en aanbevelingen met sociale pensioenen

Ervaringen en aanbevelingen met sociale pensioenen
Ervaringen en Aanbevelingen van Kwa Wazee: Sociaal pensioen zijn een erg kosteneffectieve maatregel ter versterking van ouderen. Sociaal pensioen levert een belangrijke bijdrage aan de stabilisering van de levensomstandigheden van oude mensen en kinderen die van hen afhankelijk zijn, maar geeft niet gehele bestaanszekerheid. De meeste oude mensen zijn voor hun levensonderhoud nog steeds deels afhankelijk... 

Evaluatie onderzoek van het pensioen programma

Evaluatie onderzoek van het pensioen programma
Enkele bevindingen uit de studie “zout, zeep en schoenen”, het evaluatie onderzoek van het pensioen programma, nog een keer op een rijtje: Ouderen, die sowieso al bijzonder kwetsbaar zijn voor armoede, worden door de vermindering van de familiaire ondersteuning als gevolg van HIV/AIDS verder verzwakt. Ongeacht of ze voor de kleinkinderen moeten zorgen of niet, behoren ze tot de meest kwetsbare... 

Pensioenen als effectieve bestrijding van armoede

Pensioenen als effectieve bestrijding van armoede
Pensioenen in ontwikkelingslanden: een utopie of een noodzakelijkheid om armoede effectief te bestrijden? In verschillende delen van de wereld zijn de vooruitzichten op een nationaal programma rond pensioenen gestegen. Ook de ervaringen van Kwa Wazee in Tanzania hebben daaraan bijgedragen. Kwa Wazee heeft laten zien dat de maandelijkse pensioenen die kwetsbare ouderen en hun families ontvangen leiden... 

Facts and Figures January 2011

Facts and Figures January 2011
Hieronder vindt u de aantallen ouderen en kinderen die in januari 2011 door het programma van Kwa Wazee gesponsord werden, verdeeld over de 5 gebieden rondom Nshamba town waar Kwa Wazee actief is: Nshamba: 512 ouderen en 274 kinderen, totaal bedrag 2.429 euro Ngenge: 123 ouderen en 63 kinderen, totaal bedrag 492 euro Mubunda: 112 ouderen en 50 kinderen, totaal bedrag 557 euro Kishanda: 66 ouderen en... 

Lobby voor sociale pensioenen

Lobby voor sociale pensioenen
Kwa Wazee heeft bijgedragen aan een internationale lobby voor staatspensioenen voor ouderen. Zij hebben hun ervaringen gedeeld met HelpAge International die een positiepaper geschreven hebben over de impact van een algemeen pensioen. Daarnaast heeft Kwa Wazee op 13 november de commisaris voor mensenrechten en goed bestuur, Mrs. Joaquine De Mello ontvangen. Zij zal haar invloed gebruiken binnen de... 

“Targetting” blijft lastig vraagstuk”

Jaarverslag 2009 (DOC) Zolang er nog geen staatspensioen beschikbaar is blijft Kw Wazee worstelen met de vraag hoe men bepaalt wie wel en wie geen recht hebben op een pensioen. Binnen Kwa Wazee berust “targeting” op twee principes: de aanname dat steun aan een arm huishouden een grotere bijdrage aan sociaal welzijn oplevert dan steun aan een rijker huishouden en ten tweede dat door “targetting”... 

Sparen gaat goed!

Sparen gaat goed!
Verslag van november 2009 PSS groepen hebben geld van hun spaartegoeden geinvesteerd in inkomensgenererende activiteiten. Ander spaartegoed wordt gebruikt om groepsleden met grote problemen te ondersteunen. Kwa Wazee houdt het geld in bewaring. Momenteel hebben de groepen TSH.3, 345,950/= (rond 2’600 USD) gespaard.  Lees verder →
Copyright © 2016 Kwa Wazee.
Powered by memento & redbee.