You are here: Home // Onderzoek

Leven bij mijn oma: een onderzoek

Leven bij mijn oma: een onderzoek
‘Living with our Bibi‘ is een kwalitatieve studie over Noordwest Tanzania, waarin  kleinkinderen gevraagd wordt hoe zij hun leven met hun grootmoeder ervaren. Aan het onderzoek hebben 70 kinderen tussen 9-15 jaar deelgenomen (allen deel van het Kwa Wazee project), via participerende werkgroepen. Een huishouden waarin grootouders en kleinkinderen samenwonen wordt -volgens het rapport- gekarakteriseerd... 

En toen was er een boek…

En toen was er een boek...
In juli 2012 bezocht Josien de Klerk opnieuw Nshamba en de ouderen waar zij haar proefschrift over schreef. Op de foto krijgt een van de personen in het boek een exemplaar!  Lees verder →

Evaluatie Pensioenprogramma 2013

Evaluatie Pensioenprogramma 2013
In juli 2013 heeft Stefan Hofman van Kwa Wazee Zwitserland een evaluatie uitgevoerd van een onderdeel van het programma van Kwa Wazee, door onder andere een huishoud-survey uit te voeren onder 140 ouderen die in een zeer afgelegen gebied woonden en 40 die in een meer bereikbaar gebied woonden. Het pensioen vormde gemiddeld 38 % van het totale huishoudinkomen, maar in veel gevallen 80%. Andere inkomensbronnen... 

Ervaringen en aanbevelingen met sociale pensioenen

Ervaringen en aanbevelingen met sociale pensioenen
Ervaringen en Aanbevelingen van Kwa Wazee: Sociaal pensioen zijn een erg kosteneffectieve maatregel ter versterking van ouderen. Sociaal pensioen levert een belangrijke bijdrage aan de stabilisering van de levensomstandigheden van oude mensen en kinderen die van hen afhankelijk zijn, maar geeft niet gehele bestaanszekerheid. De meeste oude mensen zijn voor hun levensonderhoud nog steeds deels afhankelijk... 

Evaluatie onderzoek van het pensioen programma

Evaluatie onderzoek van het pensioen programma
Enkele bevindingen uit de studie “zout, zeep en schoenen”, het evaluatie onderzoek van het pensioen programma, nog een keer op een rijtje: Ouderen, die sowieso al bijzonder kwetsbaar zijn voor armoede, worden door de vermindering van de familiaire ondersteuning als gevolg van HIV/AIDS verder verzwakt. Ongeacht of ze voor de kleinkinderen moeten zorgen of niet, behoren ze tot de meest kwetsbare... 

Pensioenen als effectieve bestrijding van armoede

Pensioenen als effectieve bestrijding van armoede
Pensioenen in ontwikkelingslanden: een utopie of een noodzakelijkheid om armoede effectief te bestrijden? In verschillende delen van de wereld zijn de vooruitzichten op een nationaal programma rond pensioenen gestegen. Ook de ervaringen van Kwa Wazee in Tanzania hebben daaraan bijgedragen. Kwa Wazee heeft laten zien dat de maandelijkse pensioenen die kwetsbare ouderen en hun families ontvangen leiden... 

Oud worden op zijn Afrikaans

Oud worden op zijn Afrikaans
Dr. Benoit Kalasa, afgevaardigde van de Verenigde Naties, heeft de situatie van ouderen in Afrika onderzocht en publiceerde ‘Population and Ageing in Africa: a Policy Dilemma?’ Afrikaanse overheden hebben  geen budget  ingepland voor deze groeiende groep ouderen, concludeert hij. “Ouderen vielen lange tijd niet op. Nu is er een grote groep hulpbehoevenden ontstaan, waarvoor de... 

Ageing and Poverty in Tanzania

Ageing and Poverty in Tanzania
The paper ageing in tanzania deals with ageing and the position on ageing in Tanzania. Before addressing ageing as such, the national poverty policy and strategies framework will be discussed. On ageing, the empirical evidence, the national policy on ageing and its possible integration in national poverty strategies will be discussed. In the final section some ideas on possible research will be... 

Smartphones en evaluatie?

Smartphones en evaluatie?
Is het mogelijk om ouderen te trainen om smartphones te gebruiken om monitoring en evaluatie te doen? In 2010 is er in Nshamba een pilot gehouden om dit uit te proberen met 20 ouderen en 25 kinderen. De resultaten waren positief. Een mogelijkheid voor de toekomst?  Lees verder →

Soap, Salt and Shoes for School

Soap, Salt and Shoes for School
Soap, Salt en Shoes for School (PDF, 631kb) De samenvatting van het evaluatieonderzoek van het pensioen programma staat nu online. Ouderen besteden de maandelijkse bijdrage aan voedsel, gezondheid en schoolbenodigdheden voor kleinkinderen.  Lees verder →
Copyright © 2016 Kwa Wazee.
Powered by memento & redbee.